Hedmark IKT

Jobb i Hedmark-IKT

Hedmark-IKT er en betydelig aktør innenfor IKT-satsingen i Innlandet for sine syv eierkommuner. Vi bestreber oss hele tiden på å levere tjenester til våre eierkommuner av høy kvalitet og sikkerhet.
Vi har svært dyktige medarbeidere med høy kompetanse og spesialisering innenfor sine ulike fagområder.

Fra tid til annen har vi behov for flere dyktige medarbeider. I denne forbindelsen vil vi på sikt opprettet en «egen stilling» som vi vil kalle for – «Åpen søknad«.

Her kan du eventuelt legge inn din CV samt svare på noen spørsmål om hvilke områder i vårt selskap det kan være av interesse for deg å jobbe med. På denne måten har vi en gylden mulighet til å registrere din interesse for vårt selskap, og vi kan aktivt varsle deg når vi har ledige stillinger som passer inn med dine kriterier.

Vi håper å motta nettopp din søknad ved neste «korsvei»

Hedmark IKT