Hedmark IKT

Løsninger og arkitektur

Avdelingen dekker følgende områder:

Avdelingen har som hovedoppgave å sikre at den sentrale driftplattformen har høy tilgjengelighet og at den holdes oppdatert, stabil og sikker. 

Dette omfatter alt fra infrastruktur, som switcher, brannmurer, wan-linker, trådløsekontroll, servere, lagring, virtualiseringsplattform, terminalserverplattform, databaser, backup, integrasjonsløsninger, identitetsløsning, flåtestyringsplattformer for både PC og mobilhenheter, samt en hel del teknisk oppgraderingsbistand på fagapplikasjoner.

I tillegg bidrar ressurser fra denne avdelingen i mange prosjekter og fag-teams sammen med ressurser fra ande deler av Hedmark IKT.

Hedmark IKT